Người sử dụng

Người dùng được phép đăng nhập bằng nhập bằng tài khoản đăng ký, bên thứ 3 như: Google, Facebook

Mỗi nội dung chỉ được đăng 1 bài, các bài trùng lặp nội dung sẽ không được duyệt và bị xóa.

Mỗi ngày người dùng được phép đăng tối đa 2 tin

Người dùng phải bảo mật thông tin cá nhân của mình khi đăng tin (VD: che mờ các mã số quan trọng như CCCD, BLX vv.. tránh bị kẻ xấu lợi dụng)

Sau khi đăng tin có thể dùng dịch vụ đẩy tin lên top trang chủ để bài viết tiếp cận nhiều người hơn ( mọi người vẫn có thể tìm thấy tin của bạn với chức năng tìm kiếm)

Các tài khoản vi phạm chính sách bảo mật sẽ bị khóa tài khoản

Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Hỗ trợ viên qua Messenger của trang

Hệ thống

Không thực hiện nhận đồ hộ

Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường cho mọi người.

Hỗ trợ người dùng trong giờ hành chính 8:00 - 17:00

Vô hiệu hóa tài khoản/bài đăng của người dùng nếu vi phạm chính sách bảo mật hoặc spam mà không cần báo trước.

Chia sẻ